Rinoplasti

StoryWar

New member
Burun estetiği yahut başka ismiyle rinoplasti operasyonları bilhassa Orta Doğu ve Anadolu’da hayli sık yapılan bir ameliyattır. Genetik olarak burun yapımız kemerli, burun ucu düşük, kanatları geniş olduğundan burnumuz günümüz estetik normlarına uymamaktadır. Rinoplasti burun formunun yüze uygun hale getirilmesi ile birlikte teneffüs kuvvetliklerini düzgünleştirmek için de uygulanmaktadır. Ameliyat sırasında burunda düzeltilmesi gereken bölgeler saptanarak bunlara yönelik süreçler yapılır. Burun yüzün merkezinde bulunduğundan karşıdan bakışta yüzün en dikkat çeken yapısıdır. Düzgün bir burun tarifi bireyden şahsa farklılık gösterdiğinden hastanın istekleri kesinlikle irdelenmeli ve elde edilecek sonuç hastaya bilgileri ile anlatılmalıdır. Değerli olan kişinin kendini uygun hissetmesini sağlayacak, yüzüne uygun bir görünüm elde edilmesidir. Rinoplasti bireylerin görünüşlerinde değişiklik yapma isteği ve sıhhatlerini güzelleştirmek için değişiklik yapma dileği niçiniyle uygulanabilmektedir. Darp, trafik kazaları vb. niçinlerle burunda estetik ihtiyacı olabilir.

AMELİYAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

Rinoplasti operasyonu ortalama üç saat kadar sürer ve genel anestezi altında uygulanır. Genel anestezi daha sonrası derlenme muhtaçlığı niçinli rinoplasti daha sonrasında hastanın 1 gece hastanede kalması gerekir. Burun estetiği açık yahut kapalı olarak uygulanabilir. Ameliyat biçimi hastanın istekleri ve cerrahın tecrübesine göre seçilir. Kapalı bir rinoplasti ameliyatında cerrah, burun deliklerinin her birinin ortasında dışarıdan görünmeyecek bir kesi yapar ve operasyonu bu türlü gerçekleştirir. Bu tekniğin en değerli avantajı, ameliyattan daha sonra daha az şişlik ve görünür yara izi olmamasıdır. Dezavantajı ise tecrübe gerektirmesi ve burun ucu değişikliklerinin kısıtlı yapılabilmesidir. Açık rinoplastide, kapalı rinoplasti sürecindeki kesilere ek olarak burun delikleri ortasında bulunan deri alanından kesi yapılır. Operasyon tamamlandığında kesileri kapatmak için dikiş uygulanarak her iki burun deliğine tampon yerleştirilir akabinde burun sırtına bant yapıştırılarak alçı/atel uygulanır.

UYGUN ADAYLAR

18 yaşını doldurmuş burun biçiminde ve işlevinde yetersizlik farkeden bayan ve erkek her şahsa rinoplasti süreci yapılabilir. Bu süreçte hastanın rastgele psikiyatrik bir rahatsızlığı olmadığı fizik muayene sırasında ortaya konmalıdır. Abartılı istekleri bulunan hastalar bu süreç için uygun adaylar değildir. Hastanın yaşı, ek hastalıkları ve kullandığı ilaçlar ameliyat öncesi sorgulanmalı ve hastaya bilgi verilmelidir.

AMELİYAT daha sonraSI BİLGİLER

Rinoplasti ameliyatı genel anestezi altında yapıldığından bir süre derlenme dönemi olacaktır. Burun derisinin altında kıkırdak ve kemik dokuda süreçler yapıldığından burunda hissizlik olabilir. Bu durum 1-2 ay içerisinde geriler. Ameliyattan daha sonra burun içerisinde tampon olduğundan hastalar 2 gün burundan nefes alamazlar. Operasyonun akabinde 2 gün ortasında tamponlar çekilmekte 1 hafta daha sonra alçı/atel çıkarılmaktadır. Ameliyat daha sonrasında sağlıklı bir düzgünleşme süreci için denetimlerin aksatılmaması kıymet taşır. Burun estetiği ameliyatından daha sonra hastalar da burun ve göz etrafında bir ölçü ağrı, şişlik ve morluk görülebilir. Ameliyattan daha sonra başın üstte kalması, sağa yahut sola hakikat yatılmaması ve soğuk uygulama bu şikayetleri azaltacaktır. Burun estetiği daha sonrasında hastaların işe dönmedilk evvel yaklaşık iki hafta müsaade almaları önerilir.

Hastalar en az 4 hafta burun içerisini serum fizyolojik ile yıkamalı, burnunu sümkürmemeli, dikiş sınırı üzerine antibiyotikli pomad uygulamalıdır.. Rinoplasti daha sonrasında, burnun kesin halini alması 12 ay sürmektedir, bu niçinle sabırlı olmak, ameliyat daha sonrası olan şişlik, ufak asimetriler göz arkası edilmelidir.

RİSKLER

Burun estetiği ameliyatına karar verilmedilk evvel operasyona ilişkin risklerin ve komplikasyonların hastanın anlayacağı biçimde anlatılması değerlidir. Burun estetiği ameliyatı daha sonrasında küçük kanamalar gelişmesi çok yaygındır. Ameliyat daha sonrası birinci gün bu kanamalar geriler. Rinoplasti daha sonrasında az da olsa enfeksiyon gelişmesi riski vardır. Operasyonu takip eden birinci 2 hafta burundan nefes alırken ödem niçinli zorluk yaşanması olağandır. Burun direğinde(septum) hasar meydana gelmesi de ender görülen bir komplikasyondur. bu biçimde bir durumda bunu düzeltmek için tıbbi ve/veya cerrahi seçenekler mevcuttur. Burun estetiğinden kaynaklanan yara izi olağanda görünmez, bilhassa de kapalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda rastgele bir yara izine rastlanmaz. Açık ameliyatta ve burun kanatları daraltılan hastalarda yara izi kalıcı olabilir. Burun direğinde, alt kısımlarda yer alan kıkırdaklarda, burun deliklerinde asimetri olabilir.
 
Üst