Göğüs kollayıcı cerrahi (mkc) ve/veya onkoplastik göğüs cerrahisi

StoryWar

New member
Meme hami cerrahi ve göğsün bir daha şekillendirilmesi :

Tümör /meme volümü uygun olan hastalarda ,erken evre göğüs tümörün kâfi sağlam hudut ile çıkarılması süreci göğüs kollayıcı cerrahidir (MKC). Tümörün cerrahi tedavisi yapılırken estetik tasalar göz arkası edilmemelidir. Tümörün çıkarılması için ,tümörün lokalizasyonuna bağlı olarak değişik kesiler (insizyonlar) kullanılabilir. Uygun hastalarda büyük göğsün küçültülmesi,sarkık göğsün dikleştirilmesi yapılabilir yahut özellikler göğüs başı ardındaki tümörler için flep cerrahisi gündeme gelebilir.Tüm bu süreçler sırasında lenf bezleri için sentinel lenf nodu biyopsisi yapılır.

Ameliyatın biçimine karar vermedilk evvel yapılması gerekenler :

Kendi kendine muayenede yahut hekim muayenesinde göğüste ele gelen şişlik kanser düşündürse de yahut biyopsi ile kanser tanısı konmuş olsa da MKC öncesi kesinlikle mamografik inceleme yapılmalıdır. Bu yolla göğüs ortasında ele gelmeyen öteki kanser odakları saptanabilir, hudutlu yahut yaygın mikrokalsifikasyon tespit edilebilir. Tümörün histolojik özellikleri ameliyat öncesi bilinmiyor ise ameliyat sırasında yapılacak patolojik incelemeye göre cerrahi tedavi seçeneğinin değişebileceği cerrah tarafınca hastaya söylenmelidir. Şayet cerrahın ameliyat sırasında patolojik inceleme yaptırma imkanı yok ise, evvela tümör çıkarılmalı ve detaylı patolojik incelemesi yapılmalıdır. Çünkü cerrahi tedavinin formunu belirleyecek en kıymetli faktör tümörün histolojik özellikleridir.

Hastanın tercihi :

Hekim hastalığın özelliklerini göz önüne alarak cerrahi tedavi seçeneklerini (deri hami mastektomi + tamirat, mastektomi anında yahut geç göğüs tamiratı, MKC göğsün bir daha şekillendirilmesi) ve her ameliyatın düzgün ve berbat yanlarını hastaya anlatmalı, hasta tesir altında kalmadan hangi ameliyatı olacağına kendisi karar vermelidir.

Radyoterapi imkanları :

Meme gözetici cerrahi daha sonrası radyoterapi yapılması gerekmektedir. Radyoterapi imkanlarının bulunmadığı yahut kuralların yetersiz olduğu durumlarda mastektomi yapılması tercih niçinidir. Uygun kalitede yapılmamış bir radyoterapi estetik kararı olumsuz istikamette etkileyecektir. İri göğüste radyoterapiye bağlı yan tesirler daha fazladır.

Estetik sonuç :

MKC de emel, hem onkolojik prensiplere uygun olarak kanserli dokunun çıkarılması, tıpkı vakitte yeterli estetik sonuç elde etmektir. Burada ön şart onkolojik prensiplerden ödün verilmemesidir. İki amaçlı süreci ödün vermeden gerçekleştirmek hem onkolojik bilgiyi tıpkı vakitte cerrahi beceriyi gerektirmektedir. Hasta ve takım dışı hekimler tarafınca yapılan değerlendirilmeler kararı, MKC de estetik tatmin/beğeni/başarı % 75-80 civarındadır. Onkolojik süreç tam bulunmasına karşın, MKC den daha sonra geriye biçimsiz, sert ve asimetrik bir göğüs kalırsa süreç emeline ulaşmamış demektir.

Plastik cerrahlar öbür göğüs ameliyatlarından (meme küçültme, büyütme, dikleştirme) edindiği deneyimlerini ve marifetlerini MKC yapılan hastalara da aktararak, onkolojik prensiplerden ödün verilmeksizin en âlâ estetik sonuca ulaşmada onkolojik cerraha yardımcı olmaktadırlar. MKC ve göğsün bir daha şekillendirilmesi (breast remodeling) ve son vakit içinderdaki deyişle oncoplastic surgery; Onkolojik unsurlara bağlı kalarak yapılan MKC sürecinde estetik kararı olumsuz istikamette etkileyen faktörlere yönelik tahlil üretmektedir.

MKC endikasyonlarını ve estetik kararı etkileyen faktörler ve plastik cerrahinin tahlil teklifleri :

Tümörün büyüklüğü ve tümör büyüklüğü/ göğüs büyüklüğü oranı :


Genel kabul 3-5 cm lik tek tümörler için göğüs hami cerrahi uygulanması formundadır. Tümör etrafından 1-2 sağlam doku ile birlikte çıkarılması gerektiği unutulmamalıdır. Tümör ne kadar büyükse, o kadar fazla göğüs dokusu çıkarılacak ve kalan göğüs bu süreçten estetik manada olumsuz etkilenecektir. Küçük yahut küçük ve sarkık bir göğüste tümörün geniş olarak çıkarılması kaçınılmaz olarak form bozukluğu ile sonuçlanacak ve hasta tedavi daha sonrası estetik güzelleştirme için arayışlar içine girecek ve karmaşık ameliyat teklifleri ve bu ameliyatlara ilişkin risk açıklamaları ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu kümedeki hastalara, göğüsteki tümör çıkarıldıktan daha sonra, yani MKC sırasında ameliyatlı memeyi bir daha şekillendirmek ve simetri sağlamak için, doku ek edilebilir. Burada kaybolan göğüs dokusunu tamamlamak için hastanın kendi dokularının kullanılması tercih edilir. Şayet göğüsler hem küçük birebir vakitte sarkık ise, göğüs dikleştirme ve volüm ekleme süreci her iki göğse de uygulanır. Bu kümedeki kimi hastalar için göğüs derisi kollayıcı mastektomi ve anında göğüs tamiratı en düzgün alternatif olabilir.

Tümörün yerleşimi :

Genel olarak göğüs başının gerisinde yahut alt orta kadranda yerleşen tümörlerde uygulanan MKC’nin sonuçları daha az yüz güldürücüdür. Olağan büyüklükte ve/veya sarkık bir göğüste, göğüs başı altındaki yahut alt kadrandaki göğüs dokusu boşaltılırsa, önemli asimetri ortaya çıkar. Hele tümör göğüs başına yakınsa ve tümörle bir arada göğüs başı da çıkarılırsa sorun daha önemli hale gelir. Bu kaidelerde plastik cerrahi göğüs küçültme ameliyatlarında kullanılan formüllerden birisini-tümörün yerleşimine bakılırsa- her iki göğse de uygulayarak ameliyatın estetik taraftan başarılı olmasını sağlar.

Memenin durumu :

Küçük ve sarkık yahut olağan büyüklükte fakat sarkık olan göğüsler estetik açıdan sorun oluşturmaktadır. Büyük ve/veya sarkık göğüsler ise bilhassa derinde yerleşmiş tümörlerin radyoterapisinde, tümör yatağında dilek edilen doza ulaşmak maksadı, radyoterapinin yan tesirlerini arttırabilir. Göğsün durumu MKC deki en değerli faktörler içindedır. Bilhassa sarkık yahut iri ve sarkık göğüslerde MKC ile birlikte göğüs küçültme/dikleştirme sürecinin yapılması hem tümörün kâfi sağlam sonla çıkarılmasını garanti eder, tıpkı vakitte estetik kararın tatminkar olmasını sağlar.
 
Üst